print    
Serviss

UPB ENERGY koģenerācijas stacijas jau izstrādes laikā tiek optimizētas ar mērķi nodrošināt to nepārtrauktu funkcionalitāti. UPB ENERGY speciālisti Latvijā, Vācijā un Šveicē nodrošina nepārtrauktu servisu 24 stundas diennaktī. To sasniegt palīdz modernās tehnoloģijas un servisa speciālistu ilggadējā pieredze un informācijas apmaiņa ar klientiem. Regulāri paaugstinot servisa speciālistu kvalifikāciju, UPB ENERGY ilgtermiņā spēj nodrošināt augsta līmeņa servisa pakalpojumus.

foto foto

UPB ENERGY servisa pakalpojumi
- Regulāra profilaktiskā apkope
- Staciju kompleksa tehniskā apkope, līdz pat dzinēju remontam
- pilna vai daļēju tehniskā apkope
- Dzinēju maiņa
- Rezerves daļu piegāde
- 24 stundu diennaktī avārijas dienests
- Staciju tālvadības monitorings
- Stacijas tehniskās ekspluatācijas pārbaude
- Konsultācijas un staciju darbības optimizēšanas plāna izstrāde
- Lietošanas apmācības


 foto foto

Mūsu priekšrocības
- Ilggadēju un pieredzējušu speciālistu konsultācijas
- Operativitāte
- Plaša rezerves daļu noliktava
- Servisa speciālistu izbraukumi pie klienta

Lai maksimāli operatīvi reaģētu visās situācijās, servisa vadības personāls ar tālvadības palīdzību var uzraudzīt koģenerācijas staciju un nepieciešamības gadījumā maksimāli operatīvi organizēt tehnisko speciālistu ierašanos.
 

Kontaktinformācija servisa pakalpojumiem:
Tālr. +371 634 89308
info@upbenergy.lv