print    
Koģenerācijas stacijas

Mūsu darbības pamatprincipi
UPB ENERGY darbības pamatā ir efektīvu, inovatīvu produktu ražošana un kvalitatīvs serviss. Augstu vērtējam savstarpēju pieredzes apmaiņu, un aktīvi piedalāmies starptautiskās izstādēs.

foto foto

Uzņēmums orientējas uz ekonomisku energotehnisko iekārtu ekspluatāciju, viss enerģijas ražošanai nepieciešamais kurināmais tiek izlietots īpaši racionāli, sniedzot klientiem papildus priekšrocības.

Uz šo brīdi uzņēmums projektē, ražo un uzstāda ar dabasgāzi, ar biogāzi, ar sintētisko gāzi un ar naftas gāzi darbināmas koģenerācijas stacijas un nodrošina to servisu atbilstoši augstākajām prasībām.

UPB ENERGY produktu saraksts
Biogāzes koģenerācijas stacijas foto
Dabas gāzes koģenerācijas stacijas foto

Sadarbojoties visu nozaru inženieriem jau projekta izstrādes stadijā, UPB ENERGY spēj elastīgi reaģēt uz klientu vēlmēm un piedāvāt katram pasūtītājam optimālus ekonomiskos, tehniskos un ekoloģiskos risinājumus.

foto foto foto

Kvalitāte
Augstos ražošanas standartus apliecina tas, ka uzņēmums strādā ar pieredzējušiem, pasaulē atzītiem ražotājiem, kā Vācu uzņēmumi Liebherr un Deutz.

Tehnisko dokumentāciju, saskaņā ar augstākajiem pasaules standartiem, izstrādājuši labākie Vācijas speciālisti un tā ir UPB ENERGY intelektuālais īpašums.

Katra koģenerācijas stacija, pirms piegādes klientam, tiek pieslēgta rūpnīcā uzstādītam testa stendam un rūpīgi pārbaudīta.


foto foto

Inovācijas
UPB ENERGY klienti un sadarbības partneri var paļauties uz pārdomātiem un līdz vis sīkākai niansei atstrādātiem produktiem, kuru pamatā ir inovatīvu tehnoloģiju izmantošana un nepārtraukts optimizēšanas process.

Pateicoties ciešajai sadarbībai ar piegādātājiem, visus tehnoloģiskos uzlabojumus iespējams nekavējoties ieviest ražošanā.