home       site map       contacts    
De    En    Lv    Ru      
 
 
 
 
 
 
 
          Par uzņēmumu
          Koģenerācijas stacijas
          Ražošana
          Serviss
          Jaunumi
          Projekti
          Vakances
          Kontakti
          Privātuma politika
 

Pārdošana:
+371 67358933
Ražošana:
+371 634 89308
info@upbenergy.lv

Produktu saraksts
Biogāzes stacijas
Lejuplādētfoto
Dabas gāzes stacijas
Lejuplādēt foto

Katalogs
Lejuplādēt foto
Prezentācija
Lejuplādēt foto
Realizētie projekti
Lejuplādēt foto


UPB ENERGY grupa ir
UPB AS grupas uzņēmums.

 
Serviss

UPB ENERGY koģenerācijas stacijas jau izstrādes laikā tiek optimizētas ar mērķi nodrošināt to nepārtrauktu funkcionalitāti. UPB ENERGY speciālisti Latvijā, Vācijā un Šveicē nodrošina nepārtrauktu servisu 24 stundas diennaktī. To sasniegt palīdz modernās tehnoloģijas un servisa speciālistu ilggadējā pieredze un informācijas apmaiņa ar klientiem. Regulāri paaugstinot servisa speciālistu kvalifikāciju, UPB ENERGY ilgtermiņā spēj nodrošināt augsta līmeņa servisa pakalpojumus.

foto foto

UPB ENERGY servisa pakalpojumi
- Regulāra profilaktiskā apkope
- Staciju kompleksa tehniskā apkope, līdz pat dzinēju remontam
- pilna vai daļēju tehniskā apkope
- Dzinēju maiņa
- Rezerves daļu piegāde
- 24 stundu diennaktī avārijas dienests
- Staciju tālvadības monitorings
- Stacijas tehniskās ekspluatācijas pārbaude
- Konsultācijas un staciju darbības optimizēšanas plāna izstrāde
- Lietošanas apmācības


 foto foto

Mūsu priekšrocības
- Ilggadēju un pieredzējušu speciālistu konsultācijas
- Operativitāte
- Plaša rezerves daļu noliktava
- Servisa speciālistu izbraukumi pie klienta

Lai maksimāli operatīvi reaģētu visās situācijās, servisa vadības personāls ar tālvadības palīdzību var uzraudzīt koģenerācijas staciju un nepieciešamības gadījumā maksimāli operatīvi organizēt tehnisko speciālistu ierašanos.
 

Kontaktinformācija servisa pakalpojumiem:
Tālr. +371 634 89308
info@upbenergy.lv

 
 
 
 
   © 2006 UPB energy
Design and development by   |   CIMO   |